Servicii de protocol (gardă de corp)

La solicitarea beneficiarilor, SC HYPERION GUARD SRL  asigură  servicii de protocol care vizează paza și protecția anumitor persoane pe timpul deplasării în interiorul țării, preluare șiconducere la aeroport, conferințe, evenimente, petreceri private, etc.        

Societatea noastră deține autorizație de folosire arme și muniții letale precum șicertificat de deținător arme neletale, astfel poate asigura servicii de pază umană cu agențide securitate înarmați atât cu arme letale cât și cu arme neletale.