Evaluare de risc

La solicitarea beneficiarilor, SC HYPERION GUARD SRL  asigură servicii de analiză de risc la securitatea fizică prin care un specialist înscris în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la securitate fizică stabilește cerințele pentru ca paza unui obiectiv să acopere toate vulnerabilitățile acestuia, pentru prevenirea oricăror incidente de securitate.

Analizele de risc la securitatea fizică sunt obligatorii  conform HG 301/2012, ele stând la baza dimensionării dispozitivelor de pază și a întocmirii planurilor  de pază.